Conform dispozitiilor legale, precum Regulamentul European privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2018STIL HOME DESIGN SRL, cu sediul social în București, Str. Lavandei nr. 6, bl.P29, sc.3, et. 1, ap. 36, sector 6, CUI 22610930, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, sau o altă persoană, precum un salariat sau colaborator al dumneavoastra.

Scopul colectării datelor se face doar in scopul derularii comunicarilor comerciale, prin intermediul formularului de contact din pagina de contact a site-ului.

Daca sunteti utilizator persoana fizica, vom putea prelucra date ce va apartin, precum nume si prenume, adresa, nr. telefon, email,  iar daca sunteti utilizator persoana juridica, vom putea prelucra date ale reprezentantilor legali sau salariatilor dvs., precum nume si prenume, email, telefon, functie.

Daca sunteti o persoana care doreste sa afle informatii despre activitatea noastra sau doreste sa ne contacteze in orice alt scop, prin email, fax sau telefonic, in scopul derularii comunicarilor comerciale cu dvs. vom prelucra datele pe care dvs. ni le veti dezvalui, precum nume si prenume, functie, email, telefon, fax etc. si le vom prelucra pentru a va raspunde sau pentru motivul pentru care ne contactati.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor este executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul 679/2016, dar si necesitatea indeplinirii obligatiilor legale ale Stil Home Design SRL, (art. 6 alin. 1 lit.c), denumita in continuare SHD, iar daca intrati in contact cu noi pentru orice alt scop, este interesul nostrum legitim de a va raspunde (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul 679/2016).

Datele pe care SHD le colecteaza vor fi prelucrate pe perioada atingerii scopului, dupa cum este mentionat mai sus, respective pe perioada derularii relatiilor contractuale si dupa aceasta, pe perioada necesara apararii drepturilor sale in cazul unei situatii litigioase, pe perioada impusa de dispozitiile financiar-contabile sau pana la finalizarea comunicarilor cu dvs.

La datele personale au acces salariatii SHD. Datele personale vor putea fi dezvaluite autoritatilor publice de control sau instantelor judecatoresti, in cazul unui litigiu sau altor furnizori de servicii care, pentru prestarea acestora, vor avea acces la datele cu caracter personal.

Ne vom asigura in toate situatiile ca datele furnizate acestora vor fi cele strict necesare indeplinirii de catre acestia a obligatiilor lor contractuale si doar pana la finalizarea prestarii acestor servicii.

Intrucat SHD doreste ca datele pe care le detine sa fie actualizate, utilizatorii sunt rugati sa informeze SHD despre orice schimbare intervenita asupra datelor ce le apartin.

In situatia in care ne contactati, daca motivul corespondentei dintre noi implica transmiterea de date cu caracter personal despre dvs. sau alte persoane de la care aveti acceptul in acest sens, SHD va recomanda sa limitati la minimum transmiterea de date cu caracter personal in cuprinsul emailului, procedand mai degraba in includerea acestor date intr-un document pe care sa il parolati si apoi sa ni-l transmiteti pe email, urmand a ne comunica parola prin sms, telefonic sau alta varianta (nu email). De aceeasi maniera vom proceda si noi cand va vom trasnmite date cu caracter personal.

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea acestora, de a solicita restrictionarea prelucrarii, de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a se adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Bdul. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, www.dataprotection.ro, tel: 0212525599; email: anspdcp@dataprotection.ro.

Mentionam ca atunci cand anumite date sunt prelucrate pentru executarea contractului sau pentru ca dispozitiile legale o impun, exercitarea de catre dvs. a dreptului de opozitie la prelucrarea datelor sau a dreptului la restrictionarea prelucrarii sau la stergerea datelor, ar putea sa conduca la imposibilitatea executarii de catre noi a obligatiilor contractuale ce ne revin sau chiar a dispozitiilor legale. Va vom informa concret despre aceste aspecte la momentul la care vom primi din partea dvs. o solicitare prin care va exercitati oricare dintre drepturile legale.

In masura in care vom dori sa va transmitem informatii despre serviciile si evenimentele oferite de STIL HOME DESIGN SRL, va vom pune la dispozitie un link (o legătură) prin intermediul căruia veți fi întrebat (ă) si veti putea opta, daca veti dori, pentru primirea de astfel de informari, fie prin email, fie prin sms. La fiecare primire de astfel de informari veti avea posibilitatea de dezabonare printr-o modalitate la fel de facila si la indemana dvs.

Pentru exercitarea oricaror drepturi ale dvs., vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la STIL HOME DESIGN SRL, cu sediul social în București, Str. Lavandei nr. 6, bl.P29, sc.3, et. 1, ap. 36, sector 6, sau la adresa de email OFFICE@STILHOMEDESIGN.RO